Visuals 

Als je mij bij terechtkomt om je plannen, projecten, rapportages, adviezen en meer te visualiseren, bespreek ik samen met jou de mogelijkheden en de te bewandelen weg. Ik denk graag mee welke visuele oplossing het beste aansluit bij het doel dat jij voor ogen hebt. 

Om je een idee te geven van de visualisaties die mogelijk zijn, hieronder enkele voorbeelden. De visuals zijn niet in zijn geheel zichtbaar, maar geeft je vast een indruk.

begroting
visuele begroting
kernwaarden
kernwaarden
projectorganisatie
projectorganisatie
strategie bepalen
Door visuele ondersteuning zowel live als digitaal groeit de gezamenlijk strategie naar een gedragen plan
Visie op zorg
voor Pro-ante de visie op de toekomst van zorg gevisualiseerd
Begroting
voor onderwijsstichting de begroting gevisualiseerd om duidelijker te verantwoorden hoe geldstromen lopen
Project uitleg
toelichting op het project in beeld voor website
Bedrijfsprofiel
In deze visual wordt het dienstenpakket van opdrachtgever in crisisondersteuning weergegeven
Onderzoek
visuale samenvatting van wetenschappelijk onderzoek
Show More